Vyberte stránku

Notářský úřad

Poskytujeme veškeré notářské služby kvalitně, rychle, nestranně a srozumitelně. Sídlíme v centru Českých Budějovic.

Notářské služby

kupní a darovací smlouvy, vklady do katastru nemovitostí, úschovy peněz, listin, manželské smlouvy, zakládání společností, osvědčování valných hromad, přeměny, fúze společností, přímé zápisy do obchodního rejstříku, dohody o přímé vykonavatelnosti jako podklad pro exekuci, dědické řízení, závěti a ostatní pořízení pro případ smrti, služby Czech Point

Více

Rodina, majetek a ochrana práv

Manželské smlouvy, dědické řízení, závěti, kupní a darovací smlouvy, převody majetku a úschovy

Právnické osoby a podnikání

Zakládání společností, družstev a jejich změny, přímý zápis do obchodního rejstříku notářem, úschovy listin,  úprava spoluvlastnictví

Ověřování a výpisy z rejstříků

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT, zajištění důkazu

JUDr. Eva Ivicová Brejchová

notářka, notarcb.cz

Mgr. Jan Janeš

trvalý zástupce notářky, notarcb.cz

Jana Máchová

tajemnice notářky, notarcb.cz

Piaristická 22/8, České Budějovice 370 01

telefon: 381 302 080, 731 186 750, notar@notarcb.cz

Notářský úřad

Lorem Ipsum

Kontaktujte nás

12 + 11 =