write my essay cheap

JUDr. Eva Ivicová Brejchová

 

Notářkou v Českých Budějovicích jsem od roku 1996. Kladu důraz na osobní přístup ke klientům, snažím se pro ně nalézat optimální řešení. Můj notářský úřad poskytuje komplexní notářské služby:

Notářský úřad České Budějovice

Korporátní právo


společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.):
– založení, změny, valné hromady, přeměny
– přímé zápisy do obchodního rejstříku

Občanské právo

 

– převody nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy
– smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene
– zápisy do katastru nemovitostí
– předmanželské a manželské smlouvy (se zápisem do evidence listin a seznamu listin o manželském majetkovém režimu)
– přímá vykonatelnost
– notářský zápis jako podklad pro exekuci, dohody o uznání dluhu s přímou vykonatelností
– notářská úschova (listin a peněz)
– osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
– ověřování listin a podpisů
– rejstřík zástav
– Czech Point

Dědické právo

 

– závěti, listiny o vydědění, dědické smlouvy (se zápisem do evidence právních jednání pro případ smrti)
– dědické řízení (řízení o pozůstalosti)
– a další

Mgr. Martin Hondlík

notářský koncipient

Mgr. Václav Kučera

notářský koncipient

Kancelář:

Piaristická 22/8, 370 01 České Budějovice
IČ: 14503468   DIČ: CZ6655032131
datová schránka:  xgpb92a
číslo účtu: 7000001451 / 8040
email: notar@notarcb.cz
tel: +420 731 186 750
vchod Nisslův dům
(bezbariérový přístup – výtah 2. patro)

Navigace

Piaristická 22/8, České Budějovice

Upozornění:

Oznamujeme, že telefonní číslo  +420 381 302 080 bylo ke dni 7.10.2021 ZRUŠENO.

Doporučujeme se ke všem jednáním u notáře předem objednat – telefonicky +420 731 186 750, či e-mailem: notar@notarcb.cz

Objednané klienty vyřizujeme přednostně, děkujeme.

Notářský úřad

Piaristická 8

Piaristická 8

Notář České Budějovice
Piaristická 22/8 (nad Indickou restaurací)
370 01  České Budějovice