Právní služby - kvalifikovaně, nestranně
a rychle

Notářství v Českých Budějovicích vykonáváme již sedmnáctým rokem

Notářství

JUDr. Eva Ivicová Brejchová je notářkou v Českých Budějovicích od roku 1996. Její notářský úřad poskytuje veškeré notářské služby:
• projednává dědictví - jako notář, soudní komisař
• sepisuje závěti a listiny o vydědění
• poskytuje úschovy peněz a listin
• ověřuje podpisy a listiny

VÍCE

Právní služby

Poskytujeme právní služby
• sepisování darovacích a kupních smluv
• smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene
• smlouvy o úpravě majetku patřícího do společného jmění manželů

• zakládání obchodních společností

VÍCE

Kontaktní místo Czech POINT

Jsme kontaktním místem Czech POINT
• vydáváme výpisy z obchodního rejstříku
• výpisy z rejstříku trestů
• výpisy z katastru nemovitostí

VÍCE

Občansko právní agenda

Poskytujeme právní služby v občansko-právní agendě (například sepisování darovacích a kupních smluv, smluv o zřízení a zrušení věcného břemene, smlouvy o úpravě majetku patřícího do společného jmění manželů, prohlášení jako podklad pro zápis skutečností do katastru nemovitostí atd.) 

Obchodní agenda

Poskytujeme právní služby v obchodní agendě (zakládání obchodních společností - společnosti s ručením omezeným, akciových společností, družstev, osvědčování průběhu valných hromad a schůzí právnických osob)

Kontaktní místo Czech POINT

Jsme kontaktním místem Czech POINT a poskytujeme:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů

 

 

Notářské služby

Dědická řízení

Dědické řízení
Je povinně zahajováno v případě úmrtí každé fyzické osoby

 

Zástavní smlouvy

Zástavní smlouvy
Zástavní právo vzniká zpravidla na základě písemné smlouvy

 

Case Thumb

Ověřování listin a podpisů
Ověřenou kopii lze vyhotovit pouze z listiny, která je právně významná a je ukončena jedinečným způsobem
 

Case Thumb

Notářské úschovy
Zajišťovací notářská úschova peněz, která umožňuje zejména bezpečné provádění převodů majetku