this essay will

Poskytujeme komplexní notářské služby:

 • zakládání SRO, AS, jejich změny a přeměny
 • valné hromady
 • přímé zápisy do obchodního rejstříku
 • veškeré převody nemovitostí, včetně zápisu do katastru nemovitostí
 • kupní, darovací a další smlouvy
 • notářské úschovy peněz a listin
 • zástavní smlouvy se zápisem do Rejstříku zástav
 • předmanželské a manželské smlouvy
 • notářský zápis jako podklad pro exekuci
 • osvědčování webových stránek
 • řízení o dědictví
 • závěti, dědické smlouvy, listiny o vydědění apod.
 • služby Czech Point
 • a další
Časté otázky

 

 

Připravujeme…